Umowy na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wsparcie dla gmin na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych w wieku 75 i powyżej 75 lat podpisał wojewoda zachodniopomorski w ramach realizacji rządowych programów "Maluch +" i "Opieka 75+".


W ramach podpisanych w poniedziałek 28 maja br. 120 umów do gmin i podmiotów niepublicznych z terenu Pomorza Zachodniego trafi łącznie ponad 12 mln zł. Środki finansowe na dofinansowanie obydwu programów przekazane zostały za I półrocze 2018 r.

- Cieszę się, że samorządy chcą korzystać z tych programów, że dostrzegają potrzeby swoich mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych - mówił podczas spotkania wojewoda Tomasz Hinc.

Wśród beneficjentów z naszego regionu, do których trafi finansowe wsparcie w ramach programu "Maluch+" znalazły się następujące gminy:
- gmina Gryfino 225 tys. złotych,
- gmina Dębno 90 tys. złotych,
- gmina Myślibórz 54 tys. złotych.

Wsparcie w ramach programu "Maluch+" trafi również do podmiotów niepublicznych na terenie gminy Pyrzyce (w kwocie 158 tys. zł) i gminy Choszczno (w kwocie 45 tys. zł).

Ze środków w ramach programu "Opieka 75+" skorzystają natomiast mieszkańcy następujących gmin:
- w pow. choszczeńskim gminy: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Bierzwnik - łączne wsparcie w kwocie 62 tys. zł,
- w pow. gryfińskim gminy: Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój, Banie - łączne wsparcie w kwocie 61,2 tys. zł,
- w pow. pyrzyckim gminy: Pyrzyce, Bielice - łączne wsparcie w kwocie 21 tys. zł.