Mając na uwadze bardzo trudną sytuację małych przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do bardzo mocnego ograniczenia lub nawet zamknięcia swojej działalności, informuję, że podjąłem zarządzenie, na podstawie którego zwalniam z obowiązku zapłaty czynszu najmu lub dzierżawy za kwiecień 2020 r. i maj 2020 r. należnego od przedsiębiorców na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (lokali użytkowych lub gruntów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej) zawartych z Gminą Dębno, którzy korzystają z tych nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z nieruchomości w celu prowadzenia działalności, a których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych, środków czystości i innych wymienionych w zarządzeniu – stawka czynszu za kwiecień i maj zostaje obniżona o 50%.

Informuję również, że nie muszą Państwo składać żadnych wniosków w tej sprawie.

W linku pełna treść zarządzenia http://bip.debno.pl/unzip/debno_11174/02_04_2020_10_34_24_skan.pdf2020040201.pdf