W obecnej sytuacji i zagrożeniu koronawirusem rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski, informuje że decyzja o kwarantannie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Kiedy to dziecko zostanie objęte kwarantanną, rodzic ma prawo wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

Państwowy inspektor sanitarny, zgodnie z przepisami może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

ZUS na swojej stronie informuje także, co zrobić w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
Osoby z dziećmi w wieku do 8 lat mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

- zasiłek przysługuje, gdy nie można wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:

- zamknięcie placówki było nieprzewidziane - poinformowano o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,

- nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,

- nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

ZUS podkreśla, że zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

"Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego".