Wsparcie dla osób, które dojeżdżają z Polski do pracy w Niemczech. Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii obiecują rekompensaty.


Minister finansów Katrin Lange i minister gospodarki Jörg Steinbach uzgodnili środki pomocowe dla pracowników dojeżdżających z Polski do pracy w Brandenburgii, którzy są objęci nowymi polskimi przepisami dotyczącymi kwarantanny. Przepisy te mają wejść w życie jutro. „Zostańcie tu! Będziemy was wspierać”, Lange ponowiła dziś swój apel do polskich kolegów.

W myśl uzgodnionych dziś regulacji Polacy dojeżdżający do pracy będą od jutra otrzymywać rekompensatę w wysokości 65 euro za dzień. Ponadto na każdego przebywającego w Brandenburgii członka rodziny pracownika przysługuje dzienna kwota w wysokości 20 euro. Płatność ta ma zrekompensować dodatkowe koszty związane z pobytem w Niemczech, ​​na przykład koszty zakwaterowania w hotelach lub pensjonatach, koszty posiłków lub inne dodatkowe wydatki. Od jutra, osoby dojeżdżające z Polski do pracy w Brandenburgii będą podlegały 14-dniowej kwarantannie w Polsce. W takiej sytuacji nie będą mogły pracować w Brandenburgii.

Minister gospodarki Jörg Steinbach oświadczył, że działania wspierające mają na celu „skuteczne utrzymanie życia gospodarczego w Brandenburgii. Ma to zasadnicze znaczenie!” Beneficjentami tej płatności są wszyscy Polacy dojeżdżający do pracy w Brandenburgii. „Rezygnujemy z przywiązywania uwagi do subtelnych różnic, których administracja nie będzie mogła wychwycić w praktyce, a które by jedynie rodziły nowe pytania. Dlatego mówimy wszystkim osobom dojeżdżającym z Polski do pracy w Brandenburgii: „Zostańcie z nami, kontynuujcie proszę swoją pracę” - powiedziała Lange.

Wsparcie ma być wypłacane co najmniej tak długo, jak długo środki wprowadzone po stronie polskiej pozostają w mocy, ale maksymalnie przez trzy miesiące. Brandenburgia wprowadzając takie regulacje podąża za przykładem Saksonii, jednak ze względów praktycznych i faktycznych idzie o krok dalej. Konkretne ustalenia dotyczące warunków wypłaty zostaną dokonane w krótkim czasie w porozumieniu z organizacjami przedsiębiorców i powiatami. „Możecie być pewni. Pieniądze będą. - zapewniła minister finansów Polaków dojeżdżających do pracy.

Przedstawione powyżej przepisy wejdą w życie, jeśli do nie uda się na płaszczyźnie politycznej znaleźć rozwiązania zwalniającego osoby dojeżdżające z Polski do pracy z polskich przepisów dotyczących kwarantanny. Na razie nie pojawiły się żadne znaki, które by na to wskazywały.