Burmistrz Cedyni zaprasza mieszkańców do konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic.

"Pragnę poinformować, iż 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z nowo przyjętą ustawą, która wejdzie w życie trzy miesiące od momentu jej ogłoszenia, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Na podstawie ww. ustawy, którą obecnie rozpatruje Senat, samorządy będą zobowiązane do zmiany patronów w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Propozycje Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im Mieszka I w Cedyni oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Cedyńskiej, dotyczące podjęcia przez Radę Miejską działań w sprawie wprowadzenia zmian nazw trzech cedyńskich ulic, tj. Karola Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego i Obrońców Stalingradu, są tożsame z prowadzonymi przeze mnie pracami związanymi z uregulowaniem spraw administracyjnych w Gminie Cedynia.

Procedowana przez Senat ustawa, daje naszej Gminie możliwość zakończenia wieloletniego procesu uregulowania sprawy związanej z nazewnictwem ulic w Cedyni.

Projekt ustawy zakłada również, iż czynności związane ze zmianą nazewnictwa ulic będą zwolnione od opłat. Zapis ten ma duże znaczenie w podjęciu decyzji przez Radę Miejską w Cedyni, której uchwała nie narazi mieszkańców ww. ulic na koszty związane ze zmianą dokumentów i opłat tytułem postępowań przed instytucjami publicznymi.  Był to jeden z ważniejszych argumentów, podnoszonych w latach ubiegłych przez mieszkańców, podczas prób wprowadzenia zmian w nazewnictwie ww. ulic.

Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do konsultacji społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowych nazw dla ww. ulic. Pragniemy, w formie ankiety konsultacyjnej, poznać opinię i propozycje lokalnej społeczności w tym zakresie.

W terminie od 23 maja 2016r do 31 lipca 2016r prosimy o składanie wypełnionych ankiet z Państwa propozycjami,  które zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Cedyni.

Ankiety można odbierać i składać: u sołtysów w poszczególnych sołectwach, w Urzędzie Miejskim w Cedyni i Muzeum Regionalnym w Cedyni.
W wersji elektronicznej ankieta jest dostępna na stronie urzędu: www.cedynia.pl

Zapraszam Państwa do aktywnego uczestniczenia w tych konsultacjach."

Gabriela Kotowicz- Burmistrz Cedyni

Do pobrania:
Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 23.05.2016
Ankieta konsultacyjna - załącznik nr 1 do Zarządzenia