Prosimy o pomoc w ustaleniu sprawcy zniszczenia altanki przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie.

Wczoraj wieczorem „ktoś” zniszczył altankę przy świetlicy w Orzechowie, w gminie Cedynia. Trudno zrozumieć czemu służyć mają takie akty wandalizmu miejsc publicznych i braku poszanowania dla wspólnego dobra.