W pyrzyckim klubie działo się źle. Znęcano się nad zwierzętami, co potwierdziły dowody i wyrok skazujący. Temat powraca za sprawą właściciela koni, który uważa, że na ratowanie zwierząt gmina wydała… zbyt dużo pieniędzy.


O sprawie znęcania się nad zwierzętami na terenie gospodarstwa rolnego, na którym funkcjonował Uczniowski Klub Jeździecki „JAKOSS”, było bardzo głośno. Na początku tego roku Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenia oskarżonej Kamili M. kary 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz orzeczenie środka karnego w postaci nawiązki w wysokości 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

W toku śledztwa okazało się, że w ośrodku znęcano się nad zwierzętami: jedenastoma końmi i trzema sztukami bydła. Zwierzęta były trzymane w zbyt ciasnych pomieszczeniach, nie były też właściwie karmione.

W toku dochodzenia Kamila M. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia odpowiadające ustalonemu stanowi faktycznemu i wyraziła wolę dobrowolnego poddania się karze.

Zwierzęta trafiły do gospodarstwa w Łobzie, gdzie przechodziły rekonwalescencję. Teraz właściciel koni zarzuca burmistrz Pyrzyc, Marzenie Podzińskiej, że ta… wydała zbyt dużo pieniędzy na karmienie koni! Twierdzi, że 780 zł miesięczne za utrzymanie jednego konia, to zbyt duża stawka. W Pyrzycach zawrzało, a nasi czytelnicy nie zostawiają na władzach Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego suchej nitki. Uważają, że organizacja, która nie szanowała zwierząt, nie powinna nigdy się nimi zajmować i zwierzęta i konie powinny zostać definitywnie odebrane właścicielom.

Jarosław Kossowski, właściciel koni, uważa z kolei, że ślepo płacono za utrzymanie koni. Twierdzi też, że są one zaniedbywane.

A kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi prawdopodobnie o… pieniądze. W związku z utrzymaniem zwierząt i poddaniu ich rekonwalescencji, UKS ma zobowiązanie pieniężne wobec gminy w wysokości ponad 150 tys. zł.

Burmistrz Pyrzyc wobec zarzutów stawianych przez właściciela zwierząt, wydała oświadczenie. Szczegółowo opisuje procesy kontroli, które doprowadziły do wyroku karnego, Sąd bowiem uznał stan zagrożenia dla zdrowia i życia odebranych zwierząt.

Stanowisko burmistrz Pyrzyc w sprawie.