Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w jednej z miejscowości w okolicach Gryfina znęcał się nad swoimi rodzicami w ten sposób, ze każdorazowo będąc pod wpływem alkoholu bez powodu wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał rodziców słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wielokrotnie zakłócał spoczynek nocny, groził uszkodzeniem sprzętów domowych, a nadto nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi lokalu mieszkalnego.

Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oskarżony wcześniej był karany za przestępstwo znęcania nad rodziną.

Na wniosek prokuratora w listopadzie 2018 r. sprawca został tymczasowo aresztowany. W chwili kierowania aktu oskarżenia również stosowany był ten środek zapobiegawczy.