Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił datę wyborów samorządowych. Zgodnie zarządzeniem premiera do urn pójdziemy w niedzielę 21 października br., natomiast druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada br.


W środę 14 sierpnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Formalnie wraz z ogłoszeniem daty wyborów startuje także kampania wyborcza, która zakończy się o północy 19 października br.

Do urn oddać głos na swoich faworytów pójdziemy 21 października 2018 r. w niedzielę niehandlową, natomiast druga tyra wyborów przypadnie 4 listopada.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym tworzenie komitetów wyborczych ma nastąpić do dnia 27 sierpnia 2018 r., zaś zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będzie możliwe do północy 26 września 2018 r.

Jakie zmiany po nowelizacji Kodeksu Wyborczego
Jedną z nich jest wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji organów samorządu terytorialnego. Nowelizacja przepisów wprowadziła także dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kolejna zmiana to jednomandatowe okręgi wyborcze, które będą wyznaczane w gminach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Zmiany dotyczą także głosowania korespondencyjnego. Po zmianie przepisów tak oddać swój głos będą mogły tylko osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.