Emocje po wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju jeszcze nie opadły, a burmistrz gminy Zbigniew Kitlas wydanym zarządzeniem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój wywołuje kolejne tematy do dyskusji. Wszystko za sprawą istotnego zapisu, który zniknął z treści ogłoszenia, a który mówił o obowiązku przedstawienia przez osobę wybraną na pełnienie funkcji skarbnika zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


27 marca br. na sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju ze stanowiskiem skarbnika gminy pożegnała się Ewa Winkiel. Decyzja o odwołaniu pracownicy urzędu została podjęta w związku z wyjściem na jaw informacji o tym, że imię i nazwisko Ewy Winkiel widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym. Była już skarbnik przed zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju nie dostarczyła przyszłemu pracodawcy - do czego była zobowiązana - wymaganego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

O dziwo w wydanym wczoraj przez burmistrza zarządzeniu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój z punktu VI podpunkt 7 znikł zapis o następującej treści: (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

Czy brak istotnego zapisu jest celowy, czy mówić tu możemy o zwykłym niedopatrzeniu? Sprawę w rozmowie z naszym redaktorem komentuje Robert Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

- Niedawno powołaliśmy skarbnika na stanowiska, a teraz już musieliśmy go odwołać, dlatego według mojej opinii, brak istotnego zapisu w ogłoszonym wczoraj przez burmistrza konkursie na stanowisko skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój może być celowym zamiarem, żeby Pan burmistrz mógł się uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami w niedopełnieniu obowiązków.

O dziwo powyższy zapis pojawia się już w opublikowanym również 28 marca 2018 r. zarządzeniu burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój, której przewodniczącym został zastępca burmistrza, Emilian Osetek.

Czytaj także:
Skarbnik odwołana! Burmistrz bez winy?
Skarbnik gminy z wyrokiem?