W październiku ZGDO podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie związku. Na pierwszy rzut oka zmiany wyglądają na „kosmetyczne”, jednak uwagę przykuwa modyfikacja wprowadzająca zobowiązanie do uiszczenia składki dodatkowej. To może poważnie nadwyrężyć budżety gmin.

Nowy zapis w statucie Związku Gmin Dolnej Odry wprowadza to zobowiązanie do uiszczenia składki dodatkowej przez gminę w wysokości odpowiadającej kwocie zaległości członka związku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczonej na dzień wystąpienia lub usunięcia ze ZGDO. Co to oznacza dla mieszkańca?
Otóż, gmina występująca lub usunięta ze związku, zobowiązana będzie do pokrycia zaległości za swojego mieszkańca w terminie trzech miesięcy. Natomiast zarząd związku, jako wierzyciel zobowiązany będzie do wyegzekwowania od mieszkańca zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tych kwot, jakie wcześniej wniesie do kasy związku gmina. W praktyce może wyglądać to tak, że gmina zapłaci za mieszkańca uchylającego się od opłat za gospodarowanie odpadami i nigdy tych pieniędzy nie odzyska.
- Ten zapis to swoisty straszak, przed wystąpieniem ze związku – komentuje Marcin Michta radny z Krzęcina.
Na uwagę zasługuje również wprowadzenie zapisu o odpowiedzialności byłych uczestników związku, który zobowiązuje byłych uczestników do odpowiedzialności za wszystkie zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich, co może doprowadzić do kolejnych zobowiązań gminy.
Rady gmin uczestniczących w związku mogły wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut ZGDO w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymałoby wykonanie uchwały. O tym, czy skorzystały z tego uprawnienia, dowiemy się wkrótce. Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja rady miejskiej w Chojnie, radni tej gminy będą debatować nad zmianami w ZGDO.
Agnieszka Sajdak-Wasik