Ważna informacja dla wszystkich uczestników ruchu, ważna też w kontekście dzisiejszego Dnia Dziecka, gdyż chodzi tu również o bezpieczeństwo naszych dzieci - od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego.
 
Nowe zasady mają przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych:
  • Kierowcy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się lub zbliżającym się do przejścia. 
  • Piesi przechodzący przez zebrę nie będą mogli w tym czasie rozmawiać przez telefon komórkowy lub odczytywać informacji za jego pomocą.
  • Bez względu na porę dnia w terenie zabudowanym obowiązuje limit prędkości 50 km/h.
  • Kierowcy poruszający się na drogach ekspresowych i autostradach muszą zachować odległość co najmniej równą połowie prędkości, wyrażoną w metrach.
Bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi, rowerzystami czy kierowcami, szanujmy się i dbajmy o siebie!