Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów chce po korektach legislacyjnych przyjąć zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Rząd przewiduje wyższe mandaty, punkty karne kasowane po upływie dwóch lat, składka OC uzależniona od liczby punktów karnych, wyższe kary pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości, renty dla bliskich ofiar wypadków drogowych