Od 24 lutego (poniedziałku), zmienią się numery telefonów do komend policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47., do tego wyróżnika (47) trzeba dodać wskaźnik właściwy dla danego obszaru. Skala przedsięwzięcia jest duża więc planowany jest 6-miesięczny okres przejściowy, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.