Nadkomisarz Krzysztof Siudek to nowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie. Funkcjonariusz zastąpił na stanowisku nadkom. Leszka Kowalczyka, który z dniem 30 września, po 26 latach służby przeszedł na emeryturę.


Nadkom. Krzysztof Siudek służy w policji od 24 lat. W przeszłości pełnił już służbę w Komisariacie Policji w Chojnie, ostatni raz od lipca 2013 roku do stycznia 2017 roku jako Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Po tym okresie został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, gdzie również kierował pracą Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Doceniając bogate doświadczenie zawodowe, umiejętności zarządzania zasobem ludzkim oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie od dnia 1 października 2017 roku, powierzył nadkom. Krzysztofowi Siudkowi, pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie.