Z ogromnym żalem informujemy, że Anna Krupińska, po długiej chorobie zmarła 22 stycznia 2020 r.
Była radną Rady Miejskiej w Cedyni, zawsze pomocna i pełna życia, czynnie uczestniczyła i angażowała się w przedsięwzięcia społeczne. 

Rodzinie, bliskim i współpracownikom przekazujemy wyrazy współczucia.