Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna oraz Marcin Krzysiak Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna składają Rodzinie Ryszarda Czaczki najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia. Z żalem żegnamy zasłużonego kombatanta, żołnierza AK, działacza społecznego, kronikarza, który dla młodego pokolenia był żywą historią. Ryszard Czaczka zmarł 30 stycznia 2019 r. w wieku 90 lat.

Ryszard Czaczka urodził się 15 września 1929 r. w miejscowości Rudki w ówczesnym województwie lwowskim II RP, w rodzinie o wybitnie patriotycznych tradycjach (jego ojciec Wincenty był przedwojennym policjantem oraz piłsudczykiem). Już przed wojną wstąpił w szeregi harcerstwa. W okresie II wojny światowej działał czynnie w pracach Polskiego Państwa Podziemnego, będąc najpierw członkiem „Szarych Szeregów”, a następnie walcząc jako żołnierz AK w obronie polskiej ludności przed zbrojnymi bandami UON-UPA. W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD pod zarzutem przynależności do „tajnej i nielegalnej nacjonalistycznej polskiej organizacji Armia Krajowa” i poddany brutalnemu śledztwu. Z więzienia został jednak zwolniony na mocy amnestii ogłoszonej z okazji zakończenia II wojny światowej, otrzymując jednocześnie natychmiastowy nakaz opuszczenia terytorium ZSRR.

Powojenna wędrówka zaprowadziła go, aż nad Odrę do Mieszkowic, gdzie w 1945 r. próbował stworzyć swój nowy świat, jednak dość szybko wraz z swą mamą przeniósł się do pobliskiego Dębna, gdzie kontynuował naukę oraz swą harcerską działalność. Kolejnym etapem w jego życiu było powołanie do odbycia służby wojskowej w końcu 1951 r. Z racji posiadania matury został skierowany do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej. Mimo dobrze zdanych egzaminów końcowych nie uzyskał awansu na podporucznika za swą wcześniejszą przynależność do AK.

Po powrocie z wojska podjął pracę w lokalnym Oddziale Narodowego Banku Polskiego, przechodząc przez różne stanowiska, aż do Naczelnika Wydziału Kredytowego. W latach 80-tych włączył się w antykomunistyczną działalność w „Solidarności”.

Był również pierwszym powojennym kronikarzem Mieszkowic (duplikat kroniki, której był autorem wraz z kilkoma bezcennymi pamiątkami związanymi z gminą Mieszkowice przekazał w 2013 r. Burmistrzowi Gminy Mieszkowice Andrzejowi Salwie).

W 1989 r. był inicjatorem powstania w Dębnie Koła Sybiraków. W tym okresie wstąpił również w szeregi Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Związku Więźniów Politycznych. Czynnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Gminy Dębno po 1989 r.

W 1992 r. komisja działająca w MON po zbadaniu sprawy Ryszarda Czaczki przyznała mu stopień podporucznika WP, który represyjnie nie był mu nadany przez władze PRL-u. W 2000 r. na mocy dekretu Prezydenta RP otrzymał stopień porucznika WP. W 2010 r. został awansowany do stopnia kapitana WP. W 2016 r. otrzymał stopień majora Związku Strzeleckiego, a w 11 listopada 2018 r. został mianowany na stopień majora WP.
Stał się również jednym z inicjatorów powstania w Dębnie struktur Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2017 r. został wiceprezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Odszedł 30 stycznia 2019 r. w Dębnie.

Za swą służbę Ojczyźnie został odznaczony min. :

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Armii Krajowej,
 • Złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Odznaką Akcji „Burza”,
 • Krzyżem Akcji „Burza”,
 • Orderem Krwi Przelanej,
 • Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa,
 • Krzyżem Więźnia Politycznego,
 • Krzyżem „Za Wolność i Niepodległość” (Londyn),
 • Medalem „Za Wolność i Niepodległość” (Londyn),
 • Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP,
 • Odznaką „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”,
 • brązowym Medalem „Za Zasługi dla Strzelca”,
 • Medalem Pamiątkowym „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”.