Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków 

WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Przyznawanego na podstawie art.15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności możesz uzyskać jeżeli:

  • jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
  • nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
  • nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  • twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

 
Warunki dofinansowania:

  • Okres dofinansowania – max 3 miesiące
  • Kwota dofinansowania:

- 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
- 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%
- 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%,

  • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który ma być wypłacone dofinansowanie.

 
Zobowiązanie:

  • Uzyskując dofinansowanie jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
  • Przedsiębiorca zwraca otrzymane dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie prowadzi działalności przez wymagany okres,  proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności.

 

Zapraszamy do składania wniosków  
Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

 

Termin składania wniosków:
od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020

 

Wnioski należy składać:

- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  (Tarcza antykryzysowa)
- w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do urny

Pamiętaj!


Do Wniosku o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  (w postaci elektronicznej lub papierowej) obowiązkowo dołącz:
a) Umowę o wypłatę dofinansowania
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19
c) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)


Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wypełnij, jeżeli wymagają wypełnienia.
Składane w wersji papierowej podpisz
Składane w wersji elektronicznej zeskanuj i załącz w formacie pdf
 

Rekomendujemy przesłanie wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl


W przypadku składania dokumentów w formie papierowej Wniosek oraz wymagane załączniki dostępne są do pobrania pod poniższym adresem  nacisnij tutaj