Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych.
Jednak, jak widać: jest to możliwe…To wielki dar od Boga i losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat. Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 19 lipca 2019 roku w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju świętowali swoje „Złote Gody”. Przed kierownikiem USC, w obecności świadków – 50 lat temu złożyli Oni oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi prawi obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.” Po upływie 50 lat – spotkali się ponownie. W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Państwo: - Helena i Jan Durowie ze Stołecznej - Emilia i Zbigniew Kościelni z Góralic - Maria i Tadeusz Kwaśniewscy z Trzcińska-Zdroju - Janina i Roman Cieślarowie ze Stołecznej

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym Kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach - specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Bartłomiej Wróbel , Kierownik USC Marianna Kozik oraz Zastępca Burmistrza Barbara Ignaczak. 
Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne, podarunki oraz wzniesiono toast za zdrowie małżonków. 

Do życzeń dołączył się także Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, który naszym gościom sprezentował podpisany egzemplarz książki “Dzieci Wojny. Historie prawdziwe. Ocalić od zapomnienia”.
Przy symbolicznej lampce szampana oraz słodkim poczęstunku nie zabrakło toastów i życzeń, a także ciepłych słów i wspomnień ze strony Jubilatów.