Blisko 4700 roślin zostanie nasadzonych w Gryfinie w latach 2018-2021. To efekt prowadzonej przez Gminę Gryfino polityki zazieleniania miasta.

Na obszarze prowadzonych obecnie inwestycji – zintegrowanego centrum przesiadkowego i nowej hali sportowej – nasadzone będą 84 drzewa, 943 krzewy i 2250 kwiatów.

Nowy pas zieleni pojawi się na ul. 1 Maja naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy. Odgraniczy tutejszy parking od jezdni.

Obecne działania to kolejny etap poszerzania zbioru roślinności miejskiej. W 2018 r. odbyła się bowiem rewitalizacja obszarów zielonych: Parku Miejskiego, Górki Miłości i Opolanki. W jej ramach przybyło 102 nowych drzew, 1208 krzewów i 90 bylin.

Nasadza się różnorodne i barwne gatunki roślin. Poprawiają one estetykę miasta. Część z nich jest bardziej odporna na niekorzystne warunki miejskie.

Działania Gminy Gryfino podyktowane są obecnymi zachodzącymi zmianami klimatycznymi. – Wyzwaniem najbliższych lat będzie susza – mówi zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Tomasz Miler. – Nasadzenia są potrzebne, bo przeciwdziałają zjawisku "miejskiej wyspy ciepła". Drzewa poprzez zacienianie obniżają temperaturę w mieście. A wszystkie nowe rośliny wpływają na funkcjonowanie miejskiego ekosystemu – np. na liczbę owadów i ptaków. Zmieniamy także harmonogram koszenia traw w mieście i na terenach podmiejskich.

W planach jest zielona rewitalizacja kolejnych obszarów miasta. Gmina Gryfino stara się obecnie pozyskać zewnętrzne środki na stworzenie nowych eko-przestrzeni, w tym takich, które uwzględniają kwestię retencji i magazynowania wody.