Dnia 04.03.2019 r. stanowisko kierowania odebrało zgłoszenie od Burmistrza Mieszkowic dotyczące uszkodzenia dachu na budynku wielorodzinnym w Mieszkowicach.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, zerwaną blachę z połaci dachu ( ok. 120 m2).  Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu oderwanej blachy stwarzającej zagrożenie dla sąsiedniego budynku i ciągu komunikacyjnego pod obiektem.  Rozebrano również cegły z naruszonego wieńca komina - ok. 1 m2.  Działania prowadzono z SHD 25. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem przedstawicielowi zarządcy obiektu - SM w Chojnie z zaleceniem zabezpieczenia terenu do czasu usunięcia uszkodzenia dachu.