W miejscowości Góralice powstanie infrastruktura turystyczno-rekreacyjna obejmująca zagospodarowanie wieży zabytkowego kościoła parafialnego. Projekt pod nazwą "Utworzenie punktu widokowego na trasie rowerowej Pojeziernej w Góralicach na bazie wykorzystania obiektu zabytkowego" w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju i zwiększenia potencjału krajoznawczego wsi Góralice oraz miejscowości ościennych,  wpłynie na odkrycie walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu.
Niewątpliwie ogromnym atutem dla rozwoju turystyki jest nowa inwestycja prowadzona przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Trasa Pojezierzy Zachodnich, obejmująca budowę trasy rowerowej, która niebawem będzie przebiegać przez miejscowość Góralice. W bliskości tej trasy powstanie wieża widokowa oraz wystawa edukacyjna obejmująca wykonanie 13 tablic informacyjnych promujących region LGD Lider Pojezierza. Tematyka tablic będzie obejmowała historię budowy kościołów wyróżniających region LGD. Każda z tablic będzie poświęcona jednemu kościołowi i będzie przedstawiała cechy unikatowe budowy (elementy kamienne, ryglowe, zapomniane). Udostępnienie wieży kościoła dla turystów znacznie poszerzy ofertę punktów obserwacyjnych na trasie rowerowej Pojeziernej.

W pierwszej kolejności wieża widokowa poddana zostanie pracom remontowym elewacji i konstrukcji drewnianej. Następnie zostanie wykonana renowacja stolarki okiennej, wymienione obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz remont zwieńczenia krzyża. Na placu przykościelnym zostanie ustawiona wystawa edukacyjna. Wykonawcą prac remontowych wieży kościoła jest Zakład Usług Budowlanych Elżbieta Nazimek z Chojny. Prace wykonywane będą do końca czerwca br.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.