"Dzień Wagarowicza”. Policjanci apelują do właścicieli sklepów, pubów i kawiarni – nie sprzedawajcie alkoholu osobom niepełnoletnim.

Zgodnie z tradycją już od wielu lat dzień 21 marca obchodzony jest jako „Dzień Wagarowicza”. W tym dniu uczniowie często, bez wiedzy i zgody nauczycieli, samowolnie opuszczają teren szkoły. Zdarza się niestety, że sięgają wówczas po alkohol. Policjanci już dziś apelują do właścicieli sklepów, pubów i kawiarni, aby nie sprzedawali alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat.

Gryfińscy policjanci korzystając ze sposobności już dzisiaj apelują do właścicieli sklepów, pubów i kawiarni, aby nie sprzedawali i nie podawali żadnego alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 lat. Podkreślają, aby pamiętać o tym nie tylko przy okazji „Dnia Wagarowicza”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Policjanci zwracają jednak uwagę na to, że dowód osobisty osoby niepełnoletniej wygląda tak samo, jak osoby dorosłej, stąd należy zwróci uwagę na datę urodzenia.

Funkcjonariusze przypominają, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest przestępstwem, ale także wielką szkodą wyrządzoną młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Policja, w celu zapobieżenia niebezpiecznym sytuacją z udziałem małoletnich apeluje również do rodziców i prawnych opiekunów, aby:

- przestrzegali swoje dzieci o szkodliwości i skutkach spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających,

- ze względów bezpieczeństwa zachęcali do uczestnictwa w zorganizowanych formach świętowania, zawsze mieli wiedzę, gdzie i w jakim towarzystwie ich dziecko spędza czas.