15.07.2020r.  (środa) w godzinach 10 -14 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dębnie, ul. Piłsudskiego 10 ustawiony zostanie samochód transportowy (krwiobus) Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, który będzie pobierała krew od honorowych dawców krwi.

Organizatorem akcji jest Burmistrz Dębna.
Koordynator akcji: Irina Jaślan tel. 95 760 3001- 3004 w. 119

Ważne! Jeśli pierwszy raz będziesz oddawać krew zapoznaj się z informacją dla krwiodawców na stronie internetowej http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/dla-dawcow/informacje-dla-kandydatow-na-dawcow