Zarząd WKS ORFA Słubice informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie organizuje w dniach 6-8.09.2019 r. Teamowe Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski „Puchar KONGERA 2019”. Biuro zawodów mieścić się będzie w Przystani żeglarskiej przy ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz. Przyjmowanie zawodników i łodzi odbywać się będzie w dniu 6.09.2019 r. w godz.12:00-16.00.

Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszeń dostępnej na stronie http://www.pzw.org.pl/gpximp/cms/24127/karty_zgloszen_na_zawody w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2019r. na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. fax: 95 7223 402, e-mail: zoa@pzw.gorzow.pl , tel. 95 7223 402.

Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 627,30 zł (510 PLN +VAT) o teamu. Opłatę startową należy wpłacić na konto Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp.: BGŻ S.A. 66 2030 0045 1110 0000 0210 5660 z dopiskiem "Puchar KONGERA 2019" w terminie do dnia 26.08.2016r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia oraz wpłaty. Teamom, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Potwierdzenie wpłaty na zawody prosimy przesłać mailem na adres zoa@pzw.gorzow.pl