Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło swoje prognozy na temat zapotrzebowania pewnych zawodów na rynku pracy. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.
Na alfabetycznej liście dwudziestu zawodów, na które będzie największe zapotrzebowanie na rynku pracy: są:
- automatyk,
- elektromechanik,
- elektronik,
- elektryk,
- kierowca mechanik,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- mechatronik,
- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- operator obrabiarek skrawających,
- ślusarz,
- technik automatyk,
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
- technik elektroenergetyk transportu szynowego,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik energetyk,
- technik mechanik,
- technik mechatronik,
- technik programista,
- technik transportu kolejowego.