W obecności Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu insp. Bogusławy Bonter - Mazek oraz zaproszonych gości, Zastępcy Burmistrza Dębna Jana Knapika, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie Pawła Chrobaka oraz Jana Krzywickiego Wójta Gminy Boleszkowice, w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie podinsp. Jacka Michalewskiego, który po 23 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta I Gminy w Dębnie. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji insp. Bogusława Bonter - Mazek podziękowała odchodzącemu na emeryturę podinsp. Jackowi Michalewskiemu za trud i poświęcenie związane z wieloletnią służbą. Podziękowania za dobrą współpracę i rzetelną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Dębno oraz Gminy Boleszkowice odchodzącemu na emeryturę komendantowi złożyli również przedstawiciele samorządów oraz pracownicy cywilni Policji.

Podinsp. Jacek Michalewski służbę w Policji rozpoczął 01 grudnia 1993 roku, Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończył w 2002 roku. Przeszedł wszystkie szczeble hierarchii służbowej, pełniąc służbę głównie w wydziałach pionu kryminalnego zarówno na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych. W 2001 roku podinsp. Jacek Michalewski został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie Wieloletnie doświadczenie poparte szeroką wiedzą zaowocowały w 2005 roku mianowaniem na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dębnie. W 2007 roku oraz w 2011 roku został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za wspólną służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na odkrycie nowych pasji i nieznanych dotąd uroków życia. Życzymy przede wszystkim zdrowia, a także aby emerytura była dla Pana początkiem nowego życia pełnego optymizmu, dystansu i zadowolenia.