Przypominamy zasady korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno w związku z epidemią koronawirusa.  

  1. Należy utrzymywać odstęp min. 1,5 m pomiędzy osobami odwiedzającymi cmentarz.
  2. Przy grobie może znajdować się tylko jedna osoba lub dwie osoby, o ile są rodziną.
  3. Zabronione jest gromadzenie się osób na terenie całego cmentarza.
  4. Prace porządkowe przy grobach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
  5. Czas uroczystości pogrzebowych należy ograniczyć do minimum, odstęp pomiędzy uczestnikami, niebędącymi rodziną, powinien być zachowany.
  6. Osoby objęte kwarantanną nie mogą przebywać na cmentarzu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska