Zarząd OSP w Lubiechowie Górnym składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów 60-lecia OSP Lubiechów Górny.

W szczególności dziękujemy Burmistrz Cedyni - Gabrieli Kotowicz, za udzielenie patronatu honorowego oraz wsparcie finansowe. Za to drugie serdeczne "dziękuję" kierujemy również do mieszkańców Sołectwa Lubiechów Górny.


Podziękowania pragniemy także złożyć:

- Marcie i Markowi Przybyła,
- Monice i Markowi Drela,
- Agnieszce i Arkowi Numryk,
- Danucie i Markowi Kaczorowskim,
- Małgorzacie Kowalczyk,
- za błogosławieństwo ks. Dziekanowi Michałowi Kostrzewie oraz ks. Proboszczowi Zbigniewowi Stachnikowi,
- za oprawę mszy św. pani Helenie Prucnal i panu Sylwestrowi Blachnierkowi,
- za poczęstunek oraz obsługę dla pań z KGW i wszystkich innych zaangażowanych,
- za pomoc w przygotowaniu jubileuszu i prowadzenie animacji dla dzieci - Cedyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni,
- za obecność wszystkim jednostkom OSP z gminy Cedynia oraz wszystkim tym , którzy wzięli udział w organizacji obchodów 60-lecia naszej jednostki, a których nie wymieniliśmy imiennie.


Zarząd OSP
Lubiechów Górny