Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza na kolejną edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 6 listopada br. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością.

Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:
- popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych z historią Polski,
- wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi,
- integracja uczestników konkursu.

Zgłoszenia na adres ckchojna@gmail.com lub kontaktckchojna@gmail.com, w sekretariacie CK lub na adres Centrum Kultury w Chojnie do 1 listopada br. Informacje pod nr 914022001.

REGULAMIN:
http://www.ckchojna.pl/wp-content/uploads/2018/10/REGULAMIN_ppp_2019.pdf

KARTA
http://www.ckchojna.pl/wp-content/uploads/2019/10/karta_zgłoszenia_ppp_2019.pdf