TEB Edukacja zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego, które ukończyły 18 rok życia. Preferowane do udziału w projekcie są osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, bezrobotne oraz bierne zawodowo, jak również osoby uczące się lub przebywające na urlopie wychowawczym. Wykształcenie średnie nie jest wymagane.

MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA (EFS)
kwalifikacja A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

RACHUNKOWOŚĆ (EFS)
kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości.

LOGISTYKA (EFS)
kwalifikacja A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

FRYZJERSTWO (EFS)
kwalifikacja A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Na uczestników projektu czekają dodatkowe korzyści w postaci: bezpłatnego kompletu podręczników, możliwości bezpłatnego udziału w egzaminie państwowym oraz ubezpieczenia NNW.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

Miejsce realizacji projektu i zapisy
Szkoła policealna TEB Edukacja 
SZCZECIN, ul. Wojska Polskiego 128
tel. 91 888 49 10, e-mail: szczecin@teb-edukacja.pl
www.teb.pl