W dniu 30 czerwca (niedziela) podczas Festynu Plenerowego z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiejrozegrane zostaną Mistrzostwa Gminy w Wieloboju Sportowym. Start o godz. 15.00. W zawodach prawo startu mają reprezentacje zakładów pracy, stowarzyszeń oraz środowisk z Gminy Dębno. Zgłoszenia przyjmuje OSiR do dnia 28.06.2019 r. pod nr tel. 95 7602436.

Regulamin Gminy w Wieloboju Sportowym

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Dębnowski Ośrodek Kultury, Liga Obrony Kraju.

Termin:

30 czerwca 2019 roku/ niedziela/ od godz.15.00.

Rodzaj i forma zawodów:

Zawody grupowe –reprezentacje środowisk i zakładów pracy z Gminy Dębno.

Miejsce zawodów:

Kąpielisko miejskie w Dębnie ul. Parkowa 20 od godziny 15.00

Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają reprezentacje zakładów pracy, stowarzyszeń oraz środowisk z Gminy Dębno.

Reprezentacja składa się z czterech osób (3 mężczyzn i kobieta).

Przewidziane są następujące konkurencje:

 • ergometr,
 • podciąganie na drążku,
 • rzut granatem,
 • strzelanie z wiatrówki,
 • wyciskanie ciężarka,
 • „spacer farmera”
 • przeciąganie liny.

Zawodnicy biorą udział w dwóch konkurencjach. W klasyfikacji końcowej liczy się suma wyników danej drużyny w poszczególnych konkurencjach.

Cele Turnieju:

 • aktywizacja dębnowskich środowisk w dziedzinie sportu i rekreacji,
 • aktywne spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców.

Godzina rozpoczęcia 15.00 – rozpoczęcie wieloboju

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zespołów bezpośrednio do organizatora, telefonicznie 957602436 lub mailowo: maratondebno@wp.pl. do dnia 28.06.2019r.

Klasyfikacja:

Zwycięża zespół z największą ilością punktów zliczonych ze wszystkich konkurencji.

Nagrody:

Za miejsca I-III puchary oraz dyplomy, pozostałe miejsca dyplomy.

Uwagi:

 • turniej przeprowadzony będzie zgodnie z regulaminem,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich uczestników turnieju.
 • organizator może dokonać zmian w regulaminie w dniu zawodów.