W sobotę 06 kwietnia zapraszamy do udziału w Pikniku Maratońskim i startu w Mini Maratonie Dębno 2019. Mini Maraton to bieg na około 5,5km z udziałem gości i zaproszonych zawodników. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 29 marca 2019 roku.

REGULAMIN MINI MARATONU DĘBNO 2019

Cele i założenia biegu

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
 2. Promocja miasta Dębna.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

Organizatorzy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
Stowarzyszenie Maraton Dębno,
Netto Grupa Biegowa – 42,195 Dębno.

Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 roku (sobota) w Dębnie.
  Start o godz. 16:00 –Plac Konstytucji 3 maja.
 2. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie około 6 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2019 roku ukończą 16 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.
 2. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza wraz z opłatą startową.
 3. Wpisowe w wysokości 35 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Maraton Dębno nr konta 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362
 4. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 29 marca 2019 roku.

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I-VI

Nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-6 puchary oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 3. Wszyscy uczestnicy w pakiecie startowym otrzymają mierdzy innymi okolicznościową koszulkę oraz bon na posiłek, który będzie wydawany od godziny 17.00 w namiocie przy biurze maratonu.

Zasady finansowania

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 3. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 5. Kontakt biuro@maratondebno.pl tel. 0957602436