Zakończyły się prace restauratorskie w zabytkowym kościele w Dębnie. Zakres inwestycji obejmował odrestaurowanie kwater empor od strony północnej i południowej kościoła.
Prace rozpoczęto od wykonania analizy stanu zachowania oraz technologii i techniki. Emporę oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, usunięto wtórne nieestetyczne szare przemalowania, przeprowadzono zabieg dezynsekcji w celu wyeliminowania drewnojadów, wykonano impregnację wzmacniającą osłabione przez drewnojady elementy drewniane. Następnie uzupełniono ubytki drewna specjalnymi kitami. Wykonano uzupełnienia oryginalnej polichromii oraz rekonstrukcję polichromii w partiach, gdzie występowały duże połacie ubytków warstwy malarskiej. Elementy dekoracyjne, czyli gwiazdy i kwiaty wyzłocono złotem płatkowym o próbie 23,75 Kt. Polichromię na emporze odtworzono w dwóch kolorach: ciemnym błękicie wpadającym w zieleń i brązie, który jest imitacją usłojenia drewna dębowego z pozostawionymi oryginalnymi smugami. Imitacja dębu często była stosowana na przełomie XIX i XX w.
Przedsięwzięcie wykonano w ramach operacji pn. „Konserwacja i restauracja południowej i północnej balustrady (parapetu) empor w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.