W grudniu zakończył się odbiór wyremontowanego mostu w Barnówku w pow. myśliborskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130. Zadanie było realizowane w ramach budżetu własnego ZZDW.


Obiekt zlokalizowany jest nad rzeką Myślą, na obszarze chronionym Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska”. Powstał około 1963 r. jako konstrukcja jednoprzęsłowa, o długości 10,48 metra i nieco ponad 9-metrowej szerokości przęsła.

Most w Barnówku znajduje się powyżej jazu piętrzącego wodę dla stawów rybnych i elektrowni wodnej. Regulacja poziomu wody na jazie powodowała podtapianie nasypu drogi i przyczółków mostu. Między innymi z tego powodu jedna ze skarp wraz z poboczem osuwała się w kierunku stawów, co wymagało pilnej interwencji.

Warto dodać, że mosty podobne, do tego w Barnówku, powstawały w latach 60-tych i 70-tych, jednak potem ze względu na liczne wady i awarie zaprzestano ich budowy. Uszkodzeniu ulegały zginane dużymi siłami bocznymi pale żelbetowe, na których posadawiane były przyczółki mostu. W przypadku mostu w Barnówku, mimo słabonośnych gruntów, przyczółki nie miały widocznych odkształceń lub uszkodzeń, świadczących o przeciążeniu mostu.

Remont obejmował wzmocnienie przęsła, ustawienie barier ochronnych, remont przyczółków i skrzydeł oraz naprawę pozostałych uszkodzonych elementów mostu.

Zadanie było jednym z trzech zadań mostowych, zaplanowanych na ten rok przez ZZDW, które finansowane były z budżetu własnego Zarządu Dróg. Koszt remontu obiektu wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 900 tys. zł.