27 września w piątek rozpoczęto pracę związane z montażem "hełmu" wieży na kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Cedyni w związku z konserwacją. Dach hełmowy jest zwieńczeniem wieży o konstrukcji drewnianej, murowanej, cegły lub kamienia.