Zakończono przebudowę ulicy Wojska Polskiego i budowę ulicy Demokracji. Powstały nowe ciągi pieszo - rowerowe, chodniki, jezdnie, zjazdy i parkingi. Przed zimą oba odcinki zostały oddane do użytku.

W Dębnie Na ulicy Wojska Polskiego realizowany był pierwszy etap inwestycji, na odcinku od ulicy Zachodniej do skrzyżowania z ulicą Piasta. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągowej. Powstała przepompownia ścieków oraz nowe przyłącza do budynków. W ramach przedsięwzięcia ujednolicono szerokość jezdni do 6 m, a na skrzyżowaniu z ulicą Zachodnią przesunięto oś jezdni i złagodzono łuk. Ponadto wykonano ciągi pieszo – rowerowe, chodniki, zjazdy i parkingi. Przy przejściach dla pieszych zastosowano progi dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano także oświetlenie oraz zamontowano nowe lampy drogowe led. Zmodernizowany odcinek kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Piasta, w tym miejscu przygotowano jezdnię do włączenia w rondo, które zostanie zrealizowane w następnym etapie.

Inwestycję zrealizowano w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Całość zadania wyniosła około 3,25 milionów złotych, z czego Gmina Dębno otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie około 941 tysięcy złotych.

W przyszłym roku planowana jest kontynuacja zadania. Gmina Dębno złożyła wniosek o dotację z tego samego programu na realizację drugiego etapu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę ronda w ulicy Wojska Polskiego oraz przebudowę ulicy Piasta. Projekt gminy jest na razie na wstępnej liście rankingowej i czeka na zatwierdzenie.

Nowej drogi doczekali się również mieszkańcy ulicy Demokracji. Budowa obejmowała odcinek o długości około 360 mb. W ramach inwestycji powstała sieć kanalizacji deszczowej. Wykonano nowe chodniki, zjazdy oraz parkingi z kostki betonowej typu polbruk.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 1,2 milionów złotych i został sfinansowany z budżetu gminy.