Rząd wprowadził kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa. Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak wyjście po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w aptece lub u lekarza.

 

Nowe ograniczenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia 2020 r. Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Zakaz wychodzenia z domów nie obejmuje spraw życiowo koniecznych, czyli m.in. zakupów spożywczych, wizyt w aptekach, wyprowadzania psów na spacer czy możliwości dotarcia do pracy. Nie obejmuje też dotarcia do osób starszych i najbliższych, którym trzeba pomóc. Po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin). W mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę.

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Stare Czarnowo i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.