Podczas sierpniowej sesji radni Rady Miejskiej Dębna podjęli uchwałę w sprawie ograniczenia na terenie gminy Dębno godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży. W dniu 26 września 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została ona opublikowana. Poniżej publikujemy oficjalny komunikat.

W dniu 26 września 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana  Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Dębna  z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Dębno godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży, w związku z powyższym:

Na terenie Gminy Dębno od dnia 11 października 2019r. obowiązuje zakaz prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22.00 do 6.00.

Nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych podlega przepisom karnym ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.