Już od połowy września Zespół Szkół w Kołbaczu organizować będzie ponownie zajęcia w ramach wielkiego edukacyjnego przedsięwzięcie „Akademia aktywności”. Na uczniów i nauczycieli czekają warsztaty, laboratoria naukowo-techniczne, wycieczki, półkolonie eksperymentalne czy nawet festiwal nauki. Przedsięwzięcie kierowane jest do ponad 200 osób.

W projekcie „Akademia aktywności” udział biorą uczniowie oraz nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Kołbaczu.

- Ilość i rodzaj działań jest wręcz przeogromna. Jestem przekonana, że każdy uczeń zainteresowany projektem będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Niezwykle interesująco zapowiadają się zajęcia z robotyki, z których i ja z przyjemnością bym skorzystała - mówi wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Zajęcia prowadzone są od lutego 2018 roku. Dzięki wspólnym wysiłkom Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Kołbaczu, potrwają aż do końca sierpnia 2019 roku. Dzięki nim uczniowie mogą wziąć udział w licznych propozycjach pozalekcyjnych. To zajęcia logopedyczne, warsztaty korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, wyrównawczo-dydaktyczne, matematyczne, muzyczne, teatralne czy przyrodniczo-ekologiczne. Nie zabraknie także lekcji z języka angielskiego i niemieckiego, warsztatów z robotyki, ćwiczeń w zakresie programowania, edukacyjnych gier planszowych z przedsiębiorczości czy doradztwa zawodowego.

- Rezultatem przedsięwzięcia ma być rozwój kompetencji kluczowych i naukowo-technicznych młodzieży, a także poradnictwo zawodowe. Edukacyjne działania kładą nacisk przede wszystkim na metody oparte o eksperyment np. w laboratoriach z użyciem narzędzi cyfrowych czy przy robotyce. To zajęcia na wagę złota, jakich dotąd w gminie na taką skalę jeszcze nie było - przyznaje dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Bogumiła Zawada.

Ponadto młodzież skorzysta jeszcze z półkolonii eksperymentalnych, warsztatów w Muzeum Narodowym w Szczecinie czy wyjazdów edukacyjnych m.in. do Muzeum 6D „Maszoperia” w Kołobrzegu. Kulminacyjnym punktem projektu będzie Festiwal Nauki, w trakcie którego uczniowie otrzymają szansę obserwowania, odkrywania praw i zależności otaczającego ich świata.

- Zaplanowane zajęcia wpłyną na zwiększenie jakości edukacji w szkole, wychodzą na przeciw zdiagnozowanym potrzebom uczniów, rozwijają ich zainteresowania oraz kształtują kompetencje i umiejętności niezbędne w przyszłości na rynku pracy - podkreśla przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Stare Czarnowo Zofia Mielnicka.

Projekt to także wielkie zmiany infrastrukturalne. Za ponad ćwierć miliona zł doposażone zostały pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, geografii, matematyki, przyrody, logopedii i dwie pracownie informatyczne. W wakacje zamontowano również w szkole podłogę interaktywną, zakupiono stół do ping-ponga i system nagłośnienia do prowadzenia zajęć m.in. muzycznych.

Wartość edukacyjnego przedsięwzięcia oszacowano na prawie 780 tys. zł. Koszty projektu w kwocie 740 tys. zł pokryje wsparcie przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.