Maria Lejman nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca w oddziale integracyjnym w grupie III „Krasnale”.
Ukończyła studia licencjackie na Collegium Balticum na kierunku Edukacja przedszkolna, a dwa lata później otrzymała tytuł magistra na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie pracuje od 9 lat.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła wiele kursów i szkoleń (m.in. Kinezjologia edukacyjna I i II stopnia, kurs pedagogiki Marii Montessori – 90h). Ukończyła również studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie studiuje Integracje sensoryczną.

Pani Marysia jest osobą mądra, odpowiedzialną, konsekwentną, wesołą, pomysłową, aktywna, umiejąca słuchać i umiejąca ciekawie opowiadać nawet o zwykłych sprawach tak, że dzieci słuchają z otwartymi buziami.

To właśnie Marysia Lejman 5 lat temu postanowiła zorganizować pierwszy koncert charytatywny, który był tylko początkiem. W tym roku odbył się piąty koncert. Dzięki pięknej inicjatywie pani Marysi, pani Sylwii i pana Przemka  oraz zaangażowaniu i pomocy wielu osób kolejne dziecko otrzymało fundusze na rehabilitację.

Zachęcamy jeszcze raz wszystkich do głosowania

Zapraszamy do głosowania na www.gs24.pl/osobowosc