26 maja br. w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 52 posłów. Głosować można w niedzielę 26 maja br. w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które należy uzyskać do 24 maja br.). Głosować mogą: -obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, -osoby pełnoletnie, -osoby posiadające czynne prawo wyborcze, -obywatele polscy zamieszkujący na stałe na terenie Polski lub za granicą. Kto nie zagłosuje: -osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione, -osoby pozbawione praw publicznych, -osoby pozbawione praw wyborczych. Twój głos będzie nie ważny gdy: -postawi się znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, -dopisze się samemu kandydata do karty głosowania, -nie postawi się znaku „X” przy żadnym kandydacie. Karta do głosowania: -powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej, -powinna zawierać wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, -powinna zawierać numer okręgu wyborczego, -powinna zawierać listę z kandydatami z numerem i nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, -może zawierać także logotyp, czyli znak graficzny komitetu. Cisza wyborcza Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do zakończenia głosowania. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli osobiście lub przy pomocy wszelkich mediów nakłaniać do zagłosowania na konkretnego kandydata czy partię. Zabronione jest również zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna od 500 tys. do miliona złotych.