Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie realizując od 2017 roku program rejestracji zabytków sakralnych w powiecie gryfińskim, stwierdzili braki zabytków w kilkunastu kościołach powiatu. W styczniu 2018 roku w trakcie prac w kościele w Czachowie stwierdzono brak jednej z rzeźb, wymienionej na karcie zabytku z lipca 1962 roku. Karta podaje, że przy ołtarzu znajdowały się 3 późnobarokowe figury. Podczas kontroli na ścianach prezbiterium kościoła znajdowały się jedynie dwie rzeźby aniołów, los trzeciej pozostawał nieznany.
 

Kolejne karty konserwatorskie, wykonane w sierpniu 1992 roku odnosiły się jedynie do dwóch rzeźb aniołów, znajdujących się w prezbiterium. Trzecia rzeźba nie została ujęta w dokumentacji. Prawdopodobnie zaginęła pomiędzy 1962 a 1992 rokiem. Koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie podkom. dr Marek Łuczak powiadomił o braku rzeźby proboszcza parafii, prosząc o zapytanie wiernych, jednocześnie rozpytał mieszkańców miejscowości. Rzeźby, która zniknęła już kilkadziesiąt lat temu jednak nikt nie pamiętał.

Policjant próbował uzyskać jak najlepsze fotografie i opis zabytku prowadząc kwerendę w archiwum konserwatorskim oraz muzealnym tak,  aby na koniec programu zarejestrować wszystkie braki z jak najdokładniejszym opisem i ikonografią w bazie utraconych dzieł sztuki prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Z uzyskanych materiałów wynikało, że ok. 1837 roku powstał nowy ołtarz w Czachowie, na którym umieszczono figury ze starego barokowego ołtarza,  prawdopodobnie z 1770 roku.

Wczoraj koordynator ds. zabytków otrzymał anonimowy telefon,  w którym rozmówca spytał się czy policję wciąż interesuje zaginiona rzeźba, a po potwierdzeniu poinformował, że wysłał coś pocztą. Policjant spodziewał się anonimu tłumaczącego losy zaginionego zabytku, jednak zamiast niego w paczce przysłanej tego samego dnia spoza województwa zachodniopomorskiego znajdowała się barokowa rzeźba.

Rzeźba przedstawia anioła, który zdobił zwieńczenie barokowego ołtarza kościoła w Czachowie. Pierwotnie anioł trzymał w rękach trąbę by „głosić słowo Pańskie”, jednak obecnie jest pozbawiony tego elementu. 300-letni zabytek zachował się w dobrym stanie, z pierwotną polichromią przykrytą w części późniejszymi przemalowaniami. Rzeźba zostanie przekazana do dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.