Blisko o połowę od rozpoczęcia w 2014 roku nowej kadencji samorządu Rady Miejskiej w Chojnie zmniejszyły się zarobki Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza. Zgodnie z przegłosowaną 10 maja br. przez radnych uchwałą, włodarz od czerwca zarabiać będzie 6 tysięcy złotych.


To już drugi projekt uchwały od 2014 roku zmieniający zarobki burmistrza Chojny podczas obecnej kadencji samorządu.

Zgodnie z literą prawa ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy i tak się stało w 9 grudnia 2014 roku po wyborach samorządowych. Wówczas radni uchwalili, że zarobki Adama Fedorowicza opiewać będą na kwotę 11 130,00 złotych.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy Chojna i zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą z dnia 27 listopada 2015 roku zarobki włodarza zmniejszono do kwoty 9 750,00 złotych.

W czwartek 10 maja, podczas obrad Rady Miejskiej w Chojnie, radni ponownie pochylili się nad przygotowanym projektem uchwały zakładającym ponowne zmniejszenie zarobków burmistrza Adama Fedorowicza, tym razem do kwoty 6 tysięcy złotych. Projekt natomiast nie posiadał uzasadnienia.

Poddaną pod głosowanie uchwałę negatywnie zaopiniował radca prawny gminy Chojna, Krzysztof Judek. Mecenas wytłumaczył, że zgodnie z orzecznictwem SN obniżenie wynagrodzenia może nastąpić za podaniem okresu uprzedzenia równego okresowi wypowiedzenia. W przypadku burmistrza Adama Fedorowicza miałoby to nastąpić z dniem 1 września 2018 roku, a nie tak jak założono w przygotowanym projekcie z dniem 1 czerwca br.

- Uważacie, że nie należy się nikomu, w tym społeczności gminy Chojny informacja dlaczego podjęliście taką uchwałę - dopytywał radnych z-ca burmistrza Wojciech Długoborski, nawiązując do braku uzasadnienia projektu uchwały.

Radni podczas obrad nie odnieśli się jednak się do słów wypowiedzianych przez wiceburmistrza Długoborskiego. Za obniżeniem wynagrodzenia burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi głosowało 8 radnych. Jeden radny był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.