Kolejny piękny zabytek w Dębnie został odnowiony. Chodzi o willę przy ulicy Baczewskiego, w której swoją siedzibę ma Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza. Obiekt zyskał nowy dach i elewację. Prace renowacyjne kosztowały około 800 tys. złotych. Gmina Dębno otrzyma wsparcie w wysokości ponad 63 tys. złotych ze środków unijnych na remont dachu.

Budynek jest własnością Gminy Dębno, ale od 30 lat jest siedzibą Stowarzyszenia Oświatowego, które z powodzeniem prowadzi szkołę. Obiekt był w złym stanie technicznym, zwłaszcza dach i elewacja.
Gmina Dębno z własnych środków wykonała kompleksowy remont elewacji, na której widać było liczne ubytki w tynku, gzymsach i nieestetyczne uzupełnienia oraz łuszczenie farby. W ramach prac wzmocniono spękane mury, wykonano konserwacja cegły, renowacji ścian parteru i I piętra oraz konserwacji drewnianego gzymsu. Usunięto betonową opaskę dookoła budynku, która sprzyjała jego zawilgoceniu i powstawaniu nalotu glonów i grzybów na elewacji. Przeprowadzono  także konserwację stolarki drzwiowej i odtworzenia kolorystyki drzwi. Odnowiono także skorodowane kraty w oknach piwnicznych. Usunięto rolety antywłamaniowe w elewacji zachodniej i południowej. Z elewacji zniknęły przewody elektryczne oraz usunięto kratki elewacyjne i kominek wentylacyjny z elewacji południowej. Modernizacji wymagały tez schody, wykonane z betonu, były popękane, powierzchniowo zabrudzone oraz pokryte nalotem glonów. Wyremontowano więc i poddano konserwacji schody wejściowe oraz zamontowano nową stalową balustradę. Zdemontowano stary i zamontowano nowe zadaszenie nad wejściem z tyłu budynku. Estetycznego wyglądu dopełniają nowe oprawy zewnętrzne.
Odnowiona elewacja i schody
Elewacja budynku zyskała nową pastelową kolorystykę, która ustalona została na podstawie badań tynku i nawiązuje do oryginalnej, historycznej obiektu. W trakcie prac podjęto też decyzję o wycięciu starych, wysokich tuj, które zasłaniałyby odnowiony front zabytkowej willi.
Szczegóły elewacji, gzymsy
 W ramach przedsięwzięcia wykonano także nowe pokrycie dachu. Na ten zakres prac gmina pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 63 495 zł. Pomoc przyznana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Zakres projektu obejmował roboty budowlane związane z wykonaniem niezbędnych rozbiórek, zabezpieczeń, robót naprawczych i konserwatorskich, wykonanie koniecznych elementów konstrukcji dachu oraz instalacji piorunochronowej. Dodatkowo wymieniono wszystkie rynny, rury spustowe, parapety oraz wykonano obróbki blacharskie.
Dach
Inwestycję realizowała spółka STB z Myśliborza za kwotę 798 237 zł. Całość prac odbywała się pod nadzorem konserwatorskim.
Zabytkową willę wzniesiono prawdopodobnie w latach 80-te XIX wieku, w tradycyjnej już w tym czasie stylistyce neorenesansowej. Budynek był elementem zespołu fabrycznego lub usługowego (nie udało się ustalić jakiego), który znajdował się z tyłu działki i był zapewne willą mieszkalną właściciela. Pierwotnie był to budynek parterowy z niewysoką kondygnacją poddasza, nakrytym niskim dachem ukrytym za okazałą attyką. W późniejszym czasie budynek podwyższono, nadbudowując pierwotnie niską kondygnację strychową. Modernizacja obiektu wiązała się ewidentnie ze zmianą funkcji na inną niż mieszkalna - istniejącą zapewne do 1945 r. Do 1990 roku w willi mieściła się siedziba Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR. We wrześniu 1990 roku utworzono  tu Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie. Po reformie systemu oświaty z 1999 uruchomiono też gimnazjum. Obecnie po ostatniej zmianie prowadzona jest nauka w klasach VII i VIII szkoły podstawowej i liceum.  
Celem zadania była ochrona obiektu historycznego i kulturowego przez poprawę infrastruktury dziedzictwa lokalnego Gminy Dębno. Dzięki realizacji inwestycji kolejny zabytkowy obiekt odzyskał dawny blask.
Elewacja z tyłu
Ciąg logotypów: UE, Pomorze Zachodnie, Leader, PROW