Oddział Okulistyki Szpitala w Zdrojach wstrzymał przyjmowanie pacjentów co najmniej do 15 listopada. Umowa z NFZ na funkcjonowanie oddziału wygasła z końcem października. Konkurs dotyczący tego rodzaju świadczeń rozstrzygnięty będzie dopiero za dwa tygodnie. Do tego czasu działalność oddziału w Zdrojach nie ma zapewnionego finansowania, a dyrektor szczecińskiego oddziału NFZ odmówił ubiegania się o środki na ten cel. W związku z tym szpital zmuszony jest do zawieszenia działalności oddziału, co oznacza, że pacjenci nie będą przyjmowani do planowych zabiegów.


Z powodu wprowadzenia tzw. sieci szpitali z dniem 30.09.2017 r. wygasła umowa ZOZ-u na świadczenia w zakresie okulistyki. Aby utrzymać kompleksowość świadczeń w leczeniu dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie ogłosił konkurs dotyczący okulistyki. Niestety dwukrotnie (24.08.2017 r. i 22.09.2017 r.) dotyczył on zakresu niezgodnego z dotychczas udzielanymi świadczeniami i wyposażeniem Oddziału Okulistyki szpitala "Zdroje". Dopiero po interwencji dyrekcji szpitala 24.10.2017 r. ogłoszono kolejny konkurs, tym razem w zakresie umożliwiającym dalsze leczenie dzieci w szpitalu w Zdrojach. Niestety termin rozstrzygnięcia tego postępowania nastąpi dnia 14.11.2017 r.

- W takiej sytuacji kontynuowanie działalności oddziału jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody prezesa NFZ - informuje dyrektor SPS ZOZ "Zdroje", dr n. med. Łukasz Tyszler.

Poprzednio dyrektor ZOW NFZ uzyskał zgodę prezesa NFZ na przedłużenie do 31.10.2017 r. aktualnie obowiązującej umowy celem zachowania ciągłości świadczeń.

Jak informuje dyrektor Tyszler:
- Tym razem dyrektor NFZ ZOW odmówił ubiegania się o przedłużenie obecnej umowy co skutkuje zaprzestaniem działalności oddziału okulistycznego do dnia rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu.

W opinii marszałka województwa zachodniopomorskiego sytuacja jest skandaliczna. – Chaos związany z konkursami ogłaszanymi przez NFZ się pogłębia – komentuje Olgierd Geblewicz. - Za publiczne pieniądze budujemy Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem. Idea stworzenia jedynego w województwie miejsca otaczającego kompleksową opieką matkę i dziecko jest realizowana od wielu lat. Okulistyka jest jedną z dziedzin, bez której ta opieka nie będzie kompletna.

Marszałek Olgierd Geblewicz zwraca także uwagę na to, że NFZ nadal nie płaci szpitalom za nadwykonania, co w świetle zmian w systemie ochrony zdrowia stanowi poważne ryzyko dla płynności finansowej jednostek, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa. – Musimy się przygotować na to, że kolejki pacjentów potrzebujących pomocy specjalistów będą się wydłużały. Obecnie mamy do czynienia de facto z wygaszeniem kontraktów. Jeśli w ten sposób będzie wyglądać polityka NFZ, to wyremontowane i nowocześnie wyposażone szpitale będą stały puste, bo uciekną z nich nie tylko rezydenci, których postulaty zostały zignorowane przez Rząd, ale także doświadczeni lekarze – mówi Olgierd Geblewicz.