Kontroli poddano 39 obiektów zlokalizowanych w miejscach zwiększonej obecności turystów. Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 195 próbek z 39 partii lodów z automatu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie polecił wszystkim Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym z terenu województwa zachodniopomorskiego przeprowadzenie wyrywkowych kontroli automatów do lodów wraz z poborem próbek do badań laboratoryjnych.

Próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, tj.: Salmonella (obecność w 25 g) oraz Listeria monocytogenes (liczba w 1g), natomiast 105 próbek z 21 partii zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriacae (liczba w 1g), będących mikroorganizmami wskaźnikowymi, świadczącymi o braku zachowania należytej higieny w procesie produkcji.

Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej.

Bakterie Enterobacteriaceae naturalnie występują w jelicie grubym człowieka i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą powodować dolegliwości żołądkowo - jelitowe.

W zależności od poziomu zanieczyszczenia jak również wyników wcześniejszych kontroli u danego przedsiębiorcy podejmowane były różne działania nadzorowe:

  • wydano 10 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujących przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność, zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, bądź nakazujących przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu.
  • poinformowano 11 przedsiębiorców o wynikach badań oraz o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń.

Za zakwestionowane wyniki badań przedsiębiorcy zostaną obciążeni ich kosztami oraz kosztami kontroli sprawdzających.

Kontrole sprawdzające będą przeprowadzane sukcesywnie, a ich wyniki zostaną uwzględnione w kolejnych planach urzędowych kontroli.

 

Zestawienie wyników badań mikrobiologicznych próbek lodów z automatu pobranych w dniach 29-30.06.2020r.:

Lp. Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Liczba pobranych próbek Liczba próbek zakwestionowanych
1. PSSE Białogard 10
(2 x 5)
0
2. PSSE Choszczno 5
(1 x 5)
0
3. PSSE Drawsko Pom. 10
(2 x 5)
0
4. PSSE Goleniów 5
(1 x 5)
5
(1 x 5)
5. PSSE Gryfice 10
(2 x 5)
5
(1 x 5)
6. PSSE Gryfino 10
(2 x 5)
0
7. PSSE Kamień Pom 10
(2 x 5)
5
(1 x 5)
8. PSSE Kołobrzeg 15
(3 x 5)
0
9. PSSE Koszalin 20
(4 x 5)
15
(3 x 5)
10. PSSE Łobez 5
(1 x 5)
5
(1 x 5)
11. PSSE Myślibórz 10
(2 x 5)
0
12. PSSE Police 10
(2 x 5)
10
(2 x 5)
13. PSSE Pyrzyce 5
(1 x 5)
0
14. PSSE Sławno 10
(2 x 5)
10
(2 x 5)
15. PSSE Stargard 5
(1 x 5)
0
16. PSSE Szczecin 15
(3 x 5)
10
(2 x 5)
17. PSSE Szczecinek 15
(3 x 5)
15
(3 x 5)
18. PSSE Świdwin 5
(1 x 5)
5
(1 x 5)
19. PSSE Świnoujście 15
(3 x 5)
15
(3 x 5)
20. PSSE Wałcz 5
(1 x 5)
5
(1 x 5)