W sobotę 11 maja odbył się Turniej Piłki Siatkowej w Nawodnej ramach akcji charytatywnej "Dla Oskara" organizowanej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy", Środowiskowy Dom Samopomocy przy wsparciu przyjaciół, rodziny, mieszkańców a także Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Chojnie i wielu innych osób, którym z imieniu Oskrara Mroza dziękujemy za zebrane datki w wysokości ponad 5.000 złotych.