W dniu dzisiejszym (01.10.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Cedyni Burmistrz Gabriela Kotowicz wraz z Magdaleną Krupińską – Skarbnikiem Gminy podpisały umowę o przyznaniu dofinansowania Gminie Cedynia na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Cedyni” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali: Jarosław Rzepa - Wicemarszałek oraz Ryszard Mićko – Członek Zarządu. Całkowita wartość projektu to 51 522,45 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 32 440,00 zł. W najbliższym czasie na terenie przyszkolnym, w sąsiedztwie przedszkola powstanie plac zabaw przystosowany dla najmłodszych dzieci. Znajdzie się tam sześć urządzeń do zabawy oraz przygotowane zostaną kolejne miejsca do malowania kredą na ścianie (sześć tablic).