Handel, przemysł, sprzedaż ubezpieczeń a może praca na budowie? Z czego żyją mieszkańcy powiatu gryfińskiego i ościennych? Zaglądamy do statystyk Głównego Urzędu Statystycznego.


Na podstawie danych z GUS sporządzone zostały rankingi, na podstawie których można ocenić, w jakich sektorach pracują mieszkańcy poszczególnych powiatów w Polsce. Jeśli chodzi o pracę w sektorze usług: handlu, naprawie pojazdów, transporcie, zakwaterowaniu i gastronomii, czy też komunikacji nasze miejscowości nie brylują. W powiecie gryfińskim taką pracę wykonuje 14,7% mieszkańców. W powiecie myśliborskim odsetek osób pracujących w tym sektorze wynosi 16,4%, w pyrzyckim 11,5%.
Liderem w naszym województwie jest tu Świnoujście, tam aż 34,4% mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze usługowym.
Jak się okazuje, większa ilość mieszkańców jest zatrudnionych w sektorze rolniczym. Do niego zostały zakwalifikowane takie zawody jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo czy rybactwo. Tu pracuje 22,3% mieszkańców powiatu gryfińskiego, w Pyrzycach jest to 29,3% mieszkańców, w powiecie myśliborskim w tym sektorze zaangażowanych jest natomiast 18% mieszkańców.
Duża ilość mieszkańców ma angaż w sektorze przemysłowym i w budownictwie. Większość ilość zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki stanowią mężczyźni. W powiecie gryfińskim to aż 26,6% wszystkich mieszkańców, w powiecie myśliborskim w tym sektorze pracuje 36,1% mieszkańców, a w pyrzyckim 28,2%
Niewielka liczba mieszkańców natomiast jest zatrudniona w sektorze finansowym. Do tej klasyfikacji zaliczono działalność finansową i ubezpieczeniowa, a także obsługę rynku nieruchomości. W powiecie gryfińskim zatrudnionych w tych branżach jest 2,9% mieszkańców, w powicie myśliborskim 3,1% mieszkańców, natomiast w pyrzyckim 2,1%.